Обнова Сопотнице

Презентација о очувању културно-историјског наслијеђа Храма св.Георгија у Доњој Сопотници

Идејно архитектонско рјешење објекта црквених одаја и музеја горажданске штампарије

Програмско развојни планови општине Горажде посебну пажњу посвећују цркви Светог Ђорђа у Доњој Сопотници и штампарији која је историјско наслеђе као друга штампарија на Балкану те као таква је историјско добро од ширег интереса.

Објекат је смјештен у црквеном дворишту, на падини која је сјеверно од цркве. На тој локацији постоји већ објекат који је идејним рјешењем предвиђен да се руши. Комплекс је непосредно везан уз главну саобраћајницу и има добре инфраструктурне везе.

Објекат који је презентован овим идејним рјешењем је у својој композитности добио задатак да заокружи, пројектним задатком предвиђене функције и да ничим не угрози доминантност цркве и основне функције комплекса,те да му оплемени и прошири садржаје. Рационалност у рјешавању простора, рационалност у грађењу и добра функција су основни параметри којима се пројектант руководио при изради идејног рјешења. Нивелационо и регулационо, објекат је смјештен тако да не нарушава и не девастира простор у црквеном дворишту сем у оној мјери која је предвиђена пројектим задатком и нормативима пројектовања сакралних објеката.

Детаљније: IAR OBJEKTA

Advertisements