Обнова Сопотнице

Презентација о очувању културно-историјског наслијеђа Храма св.Георгија у Доњој Сопотници


Поставите коментар

Извјештај о реализацији пројекта црквених одаја

Активности на обнови Храма Св.Ђорђа, црквених одаја и афирмцији  Горажданске штампарије почели су 1999.године.

Циљ нам је да потпуно обновимо овај културно-историјски комплекс и да му удахнемо нови живот, нове садржаје и ново вјековно трајање. Тако би допринијели очувању овог вјерског и културног средишта, колијевке српске штампане ћириличне технологије – прве штампане графике и књижевне ријечи српског језика.

Рехабилитацијом објекта, који је постојао и који је у рату уништен, Црквене одаје би добиле рационалне функционалне садржаје: у једном дијелу  вишенамјенску салу (за окупљања поводом парастосa, вјенчања, крштења и др.), а у другом библиотеку и салу за изложбе, промоције, презентације (спомен сала горажданске штампарије) и реплику старе горажданске штампарије. Предвиђа се и уређење површина око објекта изградњом интерне пјешачке стазе – алеје према гробљу, уређење платоа изнад паркинга који би се користио за одржавање традиционалних културних манифестација и приредби на отвореном простору и као прилаз новопројектованом објекту.

Тако би обезбиједили амбијент и елементарне услове за одржавање обичајних и културних манифестација које његују традицију српског народа општине Ново Горажде.

У извјештају који вам представљамо дали смо детаљније образложење о подузетим активностима од стране Одбора за обнову и изградњу конака и проблематици која нас спречава да се обезбједе услови за реализацију израде главног пројекта и изградњу објекта црквених одаја.

(Види: Одаје_Извјештај о реализацији ).

Advertisements


Поставите коментар

Стручно мишљење о могућностима изградње објекта

Након што је Епархијски управни одбор православне епархије дабробосанске одобрио идејно рјешење објекта Црквених одаја и музеја горажданске штампарије, активирали смо Одбор за обнову и формиали оперативни одбор за реализацију израде главног пројекта и рехабилитацију предметног објекта (јуна 2013.г.).

Утврдили смо програм и план активности за израду главног пројекта реконструкције објекта Црквених одаја и музеја горажданске штампарије. Планирали смо да у року од 60 дана урадимо главни пројекат и извршимо припреме за извођенје радова, а до краја године да завршимо грубе грађевинске радове.  (види ПДФ документ: Активности на изради Гл.пројекта)

Непосредно након састанка од Секретаријата за урбанизам општине Ново Горажде затражени су локацијски услови, подлоге за пројектовање главног пројекта, Урбанистичко-технички услови и остали материјали који су евидентирани у плану активности за Секретаријат. Секретаријат се обратио Заводу за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа Републике српске у Бања Луци. Уз захтјев су доставили и Идејно рјешење објекта Црквених одаја и музеја горажданске штампарије (усвојено од стране Одбора за обнову и Епархијског управног одбора Митрополије дабробосанске).

Из секретаријата урбанизма општине Ново Горажде су нас је обавјестила о ставу Завода за  заштиту културно историјског и природног наслијеђа Реп.Српске – Бања Лука (дир. Милијана Окиљ) да ништа не предузимамо даље у вези главног пројекта, јер је Градитељска цјелина – Црква св.Ђорђа национални споменик БиХ и они ће одредити услове и све друге процедуре везане за реконструкцију и остале захвате у комплексу цркве и околини. Очекују да окупе колегиј, послије годишњих одмора, па ће се огласити.

Да не би губили драгоцијено вријеме, на бази расположивих података и договора са састанка Одбора одржаног 26.јуна 2013.г., Миломир Тамбурић дипл.грађ.инж. је урадио Пројектни задатак за израду главног пројекта реконструкције црквених одаја и музеја горажданске штампарије (јули 2013.) (Види: Пројектни задатак_Одаје&Музеј).

На састанцима Одбора за реконструкцију Конака, у августу 2013.године, расправљало се у вези пројектног задатка и о даљим активностима увези са тим новим моментом. Договорили смо да ништа не радимо док не дође мишљење Завода, али да ми остајемо при нашем Идејном рјешењу одаја, које у потпуности задовољава наше потребе и планиране активности, да остајемо при рехабилитацији објекта који је постојао и који је у рату уништен. Посебно ћемо истрајати у вези спратност – приземни објекат, јер смо се дуго бавили том проблематиком и све анализе су показале, а и одлучан је став Одбора за изградњу, да због денивелације терена и геом.карактеристика цркве на том мјесту не може да се ради објекат веће спратности.

Разматрано је и идејно рјешење уређења око објекта Одаја. Прихваћена је варијанта да се продавница свјећа, сувенира и др. смјести у сутерену објекта испод сервисног дијела вишенамјенске сале и отварање прозора/пулта према вањском дијелу- кроз спољњи зид.

Одаје&Музеј_Уређење2   Одаје&Музеј_Уређење1

Коначно, у октобру 2013. године, Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа – Бањалука доставио је “Стручно мишљење о могућностима изградње објекта црквених одаја и Музеја горажданске штампарије уз цркву Св. Ђорђа у Сопотници“, број: о7/1.20/624-648/13. од 11.октобра 2013.године у коме се каже:

У вези са наведеном иницијативом и идејним рјешењем, Завод сматра:

  • Предложена намјена објекта је примјерена културно-историјскоим вриједностима грађевине и окружења;
  • Поребно је спровести археолошка истраживања на локалитету, како би се утврдило да ли има остатака некадашњег објекта у коме се налазила штампарија;
  • Потребно је испитати могућности  реконструкције изворног објекта, уколико за то буде постојало довољно података на основу археолошког истраживања, расположиве архивске, техничке и друге документације;

(Види ПДФ документ: Стручно мишљење РЗЗКиПН ).

* * *

Спријечени да предузмемо било какве активности на реализацији израде главног пројекта и изградњу објекта црквених одаја, забринути смо да ће се и расположење оних који би били вољни да нам помогну промијенити и да више нећемо бити у могућности да остваримо планиране радове. Привремени објекат више није употребљив и не задовоњава ни најосновније потребе. Осим тога он ремети визуелно јединство цјеловитог просторног рјешења и треба га уклонити са тог мјеста. Из истог разлога желимо да дислоцирамо привремене објекте (продавницу свијећа и импровизовану бину) из порте храма и уредимо на прикладнији начин тај простор.

У Извјештају о реализацији пројекта црквених одаја (из јануара 2014.) опширније је образложена комлетна проблематика и упућена молба за разумјевање и помоћ у проналажењу рјешења, код надлежних институција, како би се што прије обезбиједили услови за наставак планираних радова.