Обнова Сопотнице

Презентација о очувању културно-историјског наслијеђа Храма св.Георгија у Доњој Сопотници


Поставите коментар

ИНОВИРАНО ИДЕЈО РЈЕШЕЊЕ

-ЛОЦИРАЊЕ ОБЈЕКТА И ОКОЛНО УРЕЂЕЊЕ-

У току прошле, 2017. године десиле су се одређене промјене, које имају значајан утицај на реализацију програма везаних за активности на очувању културно-историјске баштине у склопу комплекса Храма Светог Ђорђа.

На основу одобрења Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа (РЗЗКПН) за истраживање број 07/1.20.21/624-613/17 од 11.09.2017. уз подршку Српске Православне цркве  и Општине Ново Горажде, 11.09.2017.отпочели су археолошки истражни радови.

На падини изнад храма Св.Ђорђа. десно од привременог објекта, који је подигнут на темељима у рату (1992.год.) порушеног објекта црквених одаја, испод остатака његових темеља, ископан је ров, у дужини 20-так метара, ширине око 4м и дубине 1,5-2.5м.

26.септ.2017.  је окончана прва фаза археолошких истражних радова извршених на локалитету у порти цркве Светог Ђорђа у Доњој Сопотници – Ново Горажде. РЗЗКПН за сада планира конзервацију и заштиту урађеног. Наставак истражних радова би се извршио, на прољеће, након уклањања привременог објекта-одаја.

Овим археолошким радовима дошло се до видљивог материјалног доказа о постојању некадашњег средњевјековног Православног манастира на овом локалитету. То увелико потврђује претпоставку да је Горажднска штампарија (1519-1523)  радила у оквиру манастирског конака.

То у сваком случају треба да нас радује. Ово значајно културно и духовно светилиште обогаћено је за још један значајан садржај културно-истријског наслијеђа. Сада треба да се нађе најбоље рјешење за уклапање откривених археолошких објеката у пројектну документацију за израду Црквених одаја и музеј горажданске штампарије.

Остаје само жаљење што ово није урађено раније, како би изградња и опремање тог објекта била на вријеме завршена за велики јубилеј 2019 године:  500-ту годишњицу од почетка рада Горажданске штампарије. Овако, треба сачекати наставак археолошких истражних радова на прољеће, како би се добио дефинитиван увид у резултат истраживања и према новонасталој ситуацији обликовати објекте и простор не нарушавајући амбијент црквеног комплекса.

Нисам баш задовољан нивоом заштите ископаних арх.објеката и јаме. Бојим се да ће их мало већа количина падавина угрозити. Јама је готово незаштићена, а преко ископаних зидина само је положена фолија. Срећом ова јесен је била сунчана, без већих падавина, па се све то још добро држи.

Штета је што ти повољни временски услови нису искориштени за наставак археолошких истраживања. Јер одлагањем за прољеће, улази се у неизвјесност када ће бити настављени. Сигурно не прије марта/априла, а то је дуг период. Да су завршени до сада, имали би јасну преставу о локалитету и могли смо до прољећа завршити израду пројектног рјешења. Овако то ће бити одгођено до дубоко у 2018.годину.

Мишљења сам да Црквени дом треба радити ван садашњег црквеног дворишта, на падини изнад паркинга, јер је неизвјесно када ће и да ли ће моћи да се ради на локацији која је била одређена (на темељима  у рату порушених одаја) и за који је било још 2008.године урађено и усвојено, од стране Одбора за обнову Сопотнице, Идејно рјешење, добијена сагласност Епархијског управног одбора и благослов бившег митреополита г.Николаја, за израду главног пројекта и изградњу објекта (2013г.).

Ја сам раније радио Идејно рјешење уређења простора ван црквене порте. Простор изнад паркинга, мала зараван био је предвиђен за повезивање паркинга, комуникацију/везу са алејом према гробљу и ев.будућим садржајима/објектима у падини изнад тог простора. То би био парковски простор са уређеним зеленим површинама, цвјећњацима, комуналним мобилијаром, скулптурама и спомеником првој штампарији на простпру БиХ и малим амфитеатром за обављање културних манифестација приликом традиционалних саборовања код ове значајне духовне и културноисторијске институције.

За новонасталу ситацију предлажем Иновирано идејно рјешење.

Објекат Црквеног дома који би садржавао у једном дијелу вишенамјенску салу (за окупљања поводом парастоса, вјенчања, крштења и др.), а у другом: библиотеку и салу за изложбе, промоције, презентације (спомен сала горажданске штампарије) и реплику старе горажданске штампарије, био би лоциран на падини изнад паркинга и изнад платоа који би се уредио за одржавање традиционалних културних манифестација и приредби на отвореном простору и служио као прилаз новопројектованом објекту. Даље на падини би фазно могли да се изграде и објекти са другим садржајима (конак са смјештајним, угоститељским и др. услугама).

Овај локалитет даје пуно више слободе у дефинисању, структуре, спратности,  намјене, обликовања и садржаја-објеката који би требало да задовоље практичне потребе црквене општине и њених парохијана, а да истовремено, својим осталим садржајима, квалитативно унаприједи понуду комплекса храма и употпуни доживљај посјетилаца овом култном мјесту, несвакидашњем споју вриједности духовног и културног.

Наравно, ово је само идеја, коју тек треба озбиљно анализирати и одлучити о лоцирању објекта на основу детаљних геодетских подлога, о обликовању, садржају и намјени и дефинисању задатка новом пројетном рјешењу.

Илустрације ради, ако би се Идејно рјешење објекта Одаја и музеја Горажданске штампарије/Црквени дом позиционирао на новопројектованој локацији то би могло да изгледа овако.

Тако квалитетан простор, у склопу комплекса цркве Светог Ђорђа, који је заштићени простор од посебног интереса, гдје је сваки педаљ земљишта драгоцијен, мора се са ВЕЛИКОМ пажњом мјерити и рационално искористити да се не наруши изузетана вриједност овог култног мјеста.

Јануар-Фебруар 2018.

Аутор: Мимо Тамбурић

 

 

Advertisements


Поставите коментар

Извјештај о реализацији пројекта црквених одаја

Активности на обнови Храма Св.Ђорђа, црквених одаја и афирмцији  Горажданске штампарије почели су 1999.године.

Циљ нам је да потпуно обновимо овај културно-историјски комплекс и да му удахнемо нови живот, нове садржаје и ново вјековно трајање. Тако би допринијели очувању овог вјерског и културног средишта, колијевке српске штампане ћириличне технологије – прве штампане графике и књижевне ријечи српског језика.

Рехабилитацијом објекта, који је постојао и који је у рату уништен, Црквене одаје би добиле рационалне функционалне садржаје: у једном дијелу  вишенамјенску салу (за окупљања поводом парастосa, вјенчања, крштења и др.), а у другом библиотеку и салу за изложбе, промоције, презентације (спомен сала горажданске штампарије) и реплику старе горажданске штампарије. Предвиђа се и уређење површина око објекта изградњом интерне пјешачке стазе – алеје према гробљу, уређење платоа изнад паркинга који би се користио за одржавање традиционалних културних манифестација и приредби на отвореном простору и као прилаз новопројектованом објекту.

Тако би обезбиједили амбијент и елементарне услове за одржавање обичајних и културних манифестација које његују традицију српског народа општине Ново Горажде.

У извјештају који вам представљамо дали смо детаљније образложење о подузетим активностима од стране Одбора за обнову и изградњу конака и проблематици која нас спречава да се обезбједе услови за реализацију израде главног пројекта и изградњу објекта црквених одаја.

(Види: Одаје_Извјештај о реализацији ).


Поставите коментар

Стручно мишљење о могућностима изградње објекта

Након што је Епархијски управни одбор православне епархије дабробосанске одобрио идејно рјешење објекта Црквених одаја и музеја горажданске штампарије, активирали смо Одбор за обнову и формиали оперативни одбор за реализацију израде главног пројекта и рехабилитацију предметног објекта (јуна 2013.г.).

Утврдили смо програм и план активности за израду главног пројекта реконструкције објекта Црквених одаја и музеја горажданске штампарије. Планирали смо да у року од 60 дана урадимо главни пројекат и извршимо припреме за извођенје радова, а до краја године да завршимо грубе грађевинске радове.  (види ПДФ документ: Активности на изради Гл.пројекта)

Непосредно након састанка од Секретаријата за урбанизам општине Ново Горажде затражени су локацијски услови, подлоге за пројектовање главног пројекта, Урбанистичко-технички услови и остали материјали који су евидентирани у плану активности за Секретаријат. Секретаријат се обратио Заводу за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа Републике српске у Бања Луци. Уз захтјев су доставили и Идејно рјешење објекта Црквених одаја и музеја горажданске штампарије (усвојено од стране Одбора за обнову и Епархијског управног одбора Митрополије дабробосанске).

Из секретаријата урбанизма општине Ново Горажде су нас је обавјестила о ставу Завода за  заштиту културно историјског и природног наслијеђа Реп.Српске – Бања Лука (дир. Милијана Окиљ) да ништа не предузимамо даље у вези главног пројекта, јер је Градитељска цјелина – Црква св.Ђорђа национални споменик БиХ и они ће одредити услове и све друге процедуре везане за реконструкцију и остале захвате у комплексу цркве и околини. Очекују да окупе колегиј, послије годишњих одмора, па ће се огласити.

Да не би губили драгоцијено вријеме, на бази расположивих података и договора са састанка Одбора одржаног 26.јуна 2013.г., Миломир Тамбурић дипл.грађ.инж. је урадио Пројектни задатак за израду главног пројекта реконструкције црквених одаја и музеја горажданске штампарије (јули 2013.) (Види: Пројектни задатак_Одаје&Музеј).

На састанцима Одбора за реконструкцију Конака, у августу 2013.године, расправљало се у вези пројектног задатка и о даљим активностима увези са тим новим моментом. Договорили смо да ништа не радимо док не дође мишљење Завода, али да ми остајемо при нашем Идејном рјешењу одаја, које у потпуности задовољава наше потребе и планиране активности, да остајемо при рехабилитацији објекта који је постојао и који је у рату уништен. Посебно ћемо истрајати у вези спратност – приземни објекат, јер смо се дуго бавили том проблематиком и све анализе су показале, а и одлучан је став Одбора за изградњу, да због денивелације терена и геом.карактеристика цркве на том мјесту не може да се ради објекат веће спратности.

Разматрано је и идејно рјешење уређења око објекта Одаја. Прихваћена је варијанта да се продавница свјећа, сувенира и др. смјести у сутерену објекта испод сервисног дијела вишенамјенске сале и отварање прозора/пулта према вањском дијелу- кроз спољњи зид.

Одаје&Музеј_Уређење2   Одаје&Музеј_Уређење1

Коначно, у октобру 2013. године, Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа – Бањалука доставио је “Стручно мишљење о могућностима изградње објекта црквених одаја и Музеја горажданске штампарије уз цркву Св. Ђорђа у Сопотници“, број: о7/1.20/624-648/13. од 11.октобра 2013.године у коме се каже:

У вези са наведеном иницијативом и идејним рјешењем, Завод сматра:

  • Предложена намјена објекта је примјерена културно-историјскоим вриједностима грађевине и окружења;
  • Поребно је спровести археолошка истраживања на локалитету, како би се утврдило да ли има остатака некадашњег објекта у коме се налазила штампарија;
  • Потребно је испитати могућности  реконструкције изворног објекта, уколико за то буде постојало довољно података на основу археолошког истраживања, расположиве архивске, техничке и друге документације;

(Види ПДФ документ: Стручно мишљење РЗЗКиПН ).

* * *

Спријечени да предузмемо било какве активности на реализацији израде главног пројекта и изградњу објекта црквених одаја, забринути смо да ће се и расположење оних који би били вољни да нам помогну промијенити и да више нећемо бити у могућности да остваримо планиране радове. Привремени објекат више није употребљив и не задовоњава ни најосновније потребе. Осим тога он ремети визуелно јединство цјеловитог просторног рјешења и треба га уклонити са тог мјеста. Из истог разлога желимо да дислоцирамо привремене објекте (продавницу свијећа и импровизовану бину) из порте храма и уредимо на прикладнији начин тај простор.

У Извјештају о реализацији пројекта црквених одаја (из јануара 2014.) опширније је образложена комлетна проблематика и упућена молба за разумјевање и помоћ у проналажењу рјешења, код надлежних институција, како би се што прије обезбиједили услови за наставак планираних радова.